login 

Verhuizing & website

ZorgDigi is verhuisd! Een nieuwe stap, die past bij de ontwikkeling die ZorgDigi de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. En ZorgDigi ontwikkelt zich verder. Daarom is het ook tijd voor een vernieuwde en verbeterde website. Voorlopig zult u het dus even moeten doen met deze pagina! 

Ontwikkelingen

Op dit moment is Zorgdigi druk bezig met de voorbereidingen voor de WMO Transatie 2015. Gezien de stijgende kosten in de zorg, ziet ZorgDigi dit als een must. Om de transitie te laten slagen is een goede voorbereiding en samenwerking met alle betrokken partijen van groot belang.  ZorgDigi zoekt dan ook actief de samenwerking met (toekomstige) partners in de keten. Hierbij wil ZorgDigi problemen bespreekbaar maken en bovenal op zoek gaan naar oplossingen. Voor ZorgDigi staat het belang van de client centraal. Hierbij is het ons doel om de client de zorg te bieden die hij of zij nodig heeft. Niet meer en niet minder.


Contact

ZorgDigi

Kastanjelaan 14

6883 HZ Velp 

Tel. 06 23510245 

info@zorgdigi.nl

Kvk: 50793861


U zoekt personeel


U wilt dat uw organisatie blijft draaien. Of weer kan draaien. U zoekt hiervoor zorgprofessionals die direct inzetbaar zijn en de klappen van de zweep kennen. Professionals die hun verantwoordelijkheid durven nemen en een voortrekkersrol kunnen innemen wanneer de situatie daarom vraagt. Zorgdigi legt zich toe op landelijke bemiddeling van ervaren zorg-professionals. Deze zijn afkomstig uit verschillende disciplines en werkvelden. Om de inzetbaarheid van haar medewerkers te vergroten richten wij ons op het werven en opleiden van zogenaamde generalisten. Dit zijn medewerkers waarbij de kennis en vaardigheden van verschillende disciplines verenigd zijn in één persoon.

Zorgdigi denkt graag mee met uw organisatie. Wij leveren managementinformatie en gaan graag met u in gesprek over een passende oplossing voor uw personele vraagstukken. Dit kan varieren van het leveren van specialistische zorg tot de complete inrichting van uw flexibele schil. Uw flexibele schil kunnen wij zowel fysiek als digitaal inrichten.

Werken bij ZorgDigi


Samen sta je sterker. Dat is de visie van Zorgdigi. Wij zijn een vooruitstrevende zorgorganisatie die zorgprofessionals een platform biedt om gezamenlijk de complete zorgmarkt te bedienen. Dit zowel op ZZP- als op loonbasis. Wie bieden een multi-disciplinair platvorm dat zich kenmerkt door vakkennis, proactiviteit, innovatief denken en handelen.

 Waarom werken via Zorgdigi? Zorgdigi denkt dat werken vanuit een collectief de kansen op werk vergroot.  Hoe groter het netwerk, hoe groter de lobby. Ook denken wij via een groot professioneel netwerk  nieuwe initiatieven te kunnen ontplooien, die een meerwaarde voor de hulpverlening kunnen zijn.

 interesse?


info@zorgdigi.nl

Tel. 06 23510245